ข่าวทีมชาติเยอรมัน

Defence Forces, provides a unique excellent video of data concerning today’s world military powers. Over 70 world military powers are considered in the ข่าวทีมชาติเยอรมัน which allows for a broad opportunity of comparisons to be achieved concerning relative military strengths. TOP 10 BEST CRUISE MISSILE 2017 ruclip.

10 Most Powerful Armies in the NATO ruclip. TOP 10 Strongest Air Forces in The World ruclip. TOP 10 Most Powerful Missiles in the World 2017 ruclip. TOP 10 BIGGEST WARSHIPS IN THE WORLD 2017 ruclip. TOP 10 Countries with most Submarines in the World 2017 ruclip. TOP 10 Best Fighter Aircraft in the World 2017 ruclip.

M 16 ดูองอาจกว่า แต่ผมไม่ชอบหน้า นายก ของ ท่าน มีนายกแบบนี้ทหารจะไม่แข็งแรง กลัวจะแบ่งแยกเป็น 3 ส่วน ใต้ กลาง และเหนือ. I love both counties from Cambodia. In this video, Shan military are uploaded. Shan military are not Myanmar military. Shan military are rebel not for Myanmar soldier. Thailand belongs to India we want it back . Rico Verhoeven: “Bram, ik sla de snor van je gezicht!