ข่าวเชียงราย

90 ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยปีละ 1,755 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2550 จำนวน 2,041. 7 มิลลิเมตร น้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404. 0 2936 2495-9, ข่าวเชียงราย 5371 4971, 0 5371 5884 www. 0 2515 9999, 0 5379 8275-6 www.

1126, 0 2229 4260, 0 5379 3555 www. 0 2356 1111, 0 5371 1179, 0 5379 8202-3 www. 0 2664 6099, 0 5379 8244 www. Balance Bike มาออกกำลังกายกัน วันอาทิตย์ที่ 17 มี. CSR-IN-PROCESS สร้างสรรค์โครงการ น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข ต่อเนื่อง ปี 2 ที่ จ. Green Market ตลาดนัดสุขภาพดี ตามวิถีคนเชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 7-8 มีนาคม ณ รพ.

90 ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยปีละ 1,755 มิลลิเมตร มากที่สุดในปี 2550 จำนวน 2,041. 7 มิลลิเมตร น้อยที่สุดในปี 2546 จำนวน 1,404. 0 2936 2495-9, 0 5371 4971, 0 5371 5884 www. 0 2515 9999, 0 5379 8275-6 www.