ชอบ ภาษาอังกฤษ

Next time won’t you sing with me! Blogger  อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าของหนังสือ Grammar ไม่ดราม่า , ศัพท์แหลก, สิ่งที่อยู่ใน และ Blog เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษกับ อ. ชอบ ภาษาอังกฤษ not pray for easy lives. The calculator machine on the table is yours.

My sister and my mother go with him. Somsri with her sister went to school late this morning. We recieved a present from her yesterday. The table is on the floor. The teacher writes on the blackboard. I went to Bangkok on Monday. Her birth-day is on May 20th.

His house is on Silom Road. The post-office is on Phaya Thai Road. Put it in the box, please. We will take an examination in March. It is very hot in April.