ซัมซุง กาแลคซีเอส 8

Викисклад — централизованное хранилище для свободных файлов, используемых в проектах Викимедиа. This replaced the Samsung ซัมซุง กาแลคซีเอส 8 logo as well. This file is derived from Samsung Galaxy S II logo.

Это изображение или изображённый на нём текст состоит только из простых геометрических форм и текста. Это произведение содержит материал, который может быть субъектом законов о товарных знаках в одной или нескольких юрисдикциях. Этот шаблон не указывает на правовой статус данной работы. S III from Samsung Galaxy S III logo. S from Samsung Galaxy S logo.

S II from Samsung Galaxy S II logo. Использование Samsung Galaxy S III logo. Метаданные Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению. Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3. Эта страница в последний раз была отредактирована 16 февраля 2015 в 00:41. Commons ашық лицензиялы медиа файл қоры.

A vector drawing of the Samsung Galaxy S4 in white. Eine SVG-Vektorgrafik vom weißen Galaxy S4. Бұл файл Creative Commons Attribution-Share Alike 3. Егер осы файл негізгі күйінен өзгертілген болса кейбір егжей-тегжейлері өзгертілген файлға лайық болмас. 0 лицензиясы аясында жетімді басқа жағдайда белгіленеді. Бул файл Wikimedia Commons -дан жана башка долбоорлордо пайдаланылышы мүмкүн. Төмөндө анын файлды сыпаттоо барагынан сыпаттамасы көрсөтүлгөн.

Это изображение или изображённый на нём текст состоит только из простых геометрических форм и текста. This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. Метамаалыматтар Бул файл адатта санарип камера же сканнер кошуучу маалыматтарды камтыйт.