ทรานฟอร์เมอร์ 1 1/6

ทรานฟอร์เมอร์ 1 1/6 หม้อน้ำ สำหรับรถ COROLLA ขนาดหนา 40mm. H1A สำหรับรถ HIACE เครื่องดีเซล KDH200 ขนาดหนา 40mm.

H1M สำหรับรถ HIACE เครื่องดีเซล KDH200 ขนาดหนา 40mm. H2A สำหรับรถ HIACE เครื่องเบ็นซิน TRH200 ขนาดหนา 40mm. H2M สำหรับรถ HIACE เครื่องเบ็นซิน TRH200 ขนาดหนา 40mm. H3A สำหรับรถ HIACE เครื่องดีเซล ขนาดหนา 40mm. H3M สำหรับรถ HIACE เครื่องดีเซล ขนาดหนา 40mm. H4A สำหรับรถ HIACE เครื่องเบ็นซิน ขนาดหนา 40mm.

H4M สำหรับรถ HIACE เครื่องเบ็นซิน ขนาดหนา 40mm. LANCER EX 10 หม้อน้ำ สำหรับรถ EVO 10 ขนาดหนา 40mm. CK2 สำหรับรถ EVO 7,8 ขนาดหนา 40 mm. E-CAR สำหรับรถ EVO 4,5,6 ขนาดหนา 40mm.