ประวัติ เกาหลีเหนือ

The Korean Language: Structure, Use and ประวัติ เกาหลีเหนือ. A Comparative Grammar of the Korean Language and the Dravidian Dialects in India. Lexical Evidence Relating Japanese to Korean.

Morphological clues to the relationship of Japanese and Korean. Trends in Linguistics: Studies and Monographs 45: 483-509. Japanese and the Other Altaic Languages. Languages and History: Japanese, Korean and Altaic. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture. Mémoires de la Société Finno-Oigrienne 58. Etymological Dictionary of the Altaic Languages, 3 volumes.

Korean Language in Culture and Society. The Phonological Basis for the Comparison of Japanese and Korean. 7 ตุลาคม 2561 เวลา 13:20 น. 2492 นางคิม จ็อง-ซุก ก็เสียชีวิตจากการให้กำเนิดบุตรคนที่สี่ คิม อิล-ซ็อง สมรสใหม่ในอีกสามปีต่อมา พ. 38 กองทัพสหประชาชาติ กองทัพอาสาประชาชนของจีน และกองทัพประชาชนเกาหลี เจรจาทำข้อตกลงสงบศึกในเดือนกรกฎาคม พ. PETER HITCHENS: North Korea, the last great Marxist bastion, is a real-life Truman show”. The Rage Against God, By Peter Hitchens”.