ฟ้า the face

Anneliese Michel’ หญิงสาวที่ว่าถูกผีเข้าสิงกว่า 10 เดือน และผ่านพิธีกรรมกว่า 67 ครั้งจนตัวตาย ! 4 ปี จนเก็บเงิน 1 ล้านบาทซื้อบ้านได้เลย ! My only love, I’m missing you ฟ้า the face. But still I dream of you.

Till all my dreams come true. You used to hold me tight. But darling, where can you be? But darling where can you be? Paints the hill and gilds the palm tree.

Happy be, my love, at sundown. Of the one I love, at sundown. At peace, they bill and coo. And so do I and so do you.

Day is done, now greets the cool night. Rain winds sweep across the plain. Filled with cheer our hearts expand. Bright the rainbow comes in view. All the world’s cool and clean. Rain beads sparkle in your hair, love.