ริเวอร์ซิตี้

๒ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ กรุงเทพฯ-ริเวอร์ซิตี้ และรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ – ๖๖ หรือที่เว็บไซต์ www. ๒ ออกจากท่าโรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน แวะเที่ยวชมตั้งแต่กรุงเทพฯ    วัดอรุณฯ    พิพิธภัณฑ์เรือ  ผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี   วัดปทุมคงคา แวะวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา   บางปะอิน  โทร. ๒ วัน ๑ คืน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม  โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา ๑๔.

๔, ๕๐๐- ๗, ๖๐๐ บาท  โทร. ๒ วัน ๑ คืน และ ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อโทร. ๒ วัน ๑ คืน พักโฮมสเตย์   ทัวร์ขี่จักรยาน ล่องเรือรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ติดต่อโทร. Find Us 2013 New Petchburi Road, Bangkapi,Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand. About This Site กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.

ISO 9001:2015 สำหรับงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง โดยมีศูนย์บริการ อิตัลไทย เซ็นเตอร์ให้บริการหลังการขาย ครอบคลุมพื้นที่บริการทั้งในประเทศไทย และสปป. 2013 New Petchburi Road, Bangkapi,Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand. 2017 Italthai Group All rights reserved. Line ID : thongteaw2 , thongteaw.

๒ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา และรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ – ๖๖ หรือที่เว็บไซต์ www. ๒ ออกจากท่าโรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน แวะเที่ยวชมตั้งแต่กรุงเทพฯ    วัดอรุณฯ    พิพิธภัณฑ์เรือ  ผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี   วัดปทุมคงคา แวะวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา   บางปะอิน  โทร. ๒ วัน ๑ คืน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม  โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา ๑๔. ๔, ๕๐๐- ๗, ๖๐๐ บาท  โทร. ๒ วัน ๑ คืน และ ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อโทร. ๒ วัน ๑ คืน พักโฮมสเตย์   ทัวร์ขี่จักรยาน ล่องเรือรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ติดต่อโทร.