ศรีสะเกษ บุรีรัมย์

Please forward this error screen to sc108. Read more about เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ท่านเลขาธิการ กพฐ. Navigate to เมื่อวันที่ 11 ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ 2558 ท่านเลขาธิการ กพฐ. Please forward this error screen to cloud250.

M1620 408q-67 98-162 167 1 14 1 42 0 130-38 259. M1408 992v480q0 26-19 45t-45 19h-384v-384h-256v384h-384q-26 0-45-19t-19-45v-480q0-1 0. M896 544v448q0 14-9 23t-23 9h-320q-14 0-23-9t-9-23v-64q0-14 9-23t23-9h224v-352q0-14 9-23t23-9h64q14 0 23 9t9 23zM1312 896q0-148-73-273t-198-198-273-73-273 73-198 198-73 273 73 273 198 198 273 73 273-73 198-198 73-273zM1536 896q0 209-103 385. M959 12v264h-157q-86 0-116 36t-30 108v189h293l-39 296h-254v759h-306v-759h-255v-296h255v-218q0-186 104-288.

62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านโนนแกด หมู่ 7 ต. 57 ปี หลานของหลวงปู่เกลี้ยง เล่าว่า ถึงแม้ว่าหลวงปู่จะมีอายุมากถึง 111 ปีแล้ว แต่ท่านไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง มีแต่เจ็บป่วยเป็นไข้หวัดตามประสาคนชรา ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาที่ผ่านมา หลวงปู่ก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านโนนแกดตลอดพรรษา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 ธ. 61 ศิษยานุศิษย์ของท่าน ก็ได้พาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จนกระทั่งสิ้นด้วยอาการสงบ ขณะที่ลูกหลานพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ได้นำสรีระ ร่างของหลวงปู่กลับมาวัดบ้านโนนแกด โดยออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อเวลา 13. 5q-271 0-496-145 35 4 78 4 225 0 401-138-105-2-188-64.