ออสเตรเลีย ไทย

2448 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบันทึกไว้ว่า ออสเตรเลีย ไทย ทำรังวางไข่ที่ทุ่งมะค่า และเมื่อปี พ. 2527 มูลนิธิฯ ได้ส่งลูกนกกระเรียนมาจำนวน 6 ตัว แต่ตายไป 1 ตัว ในเดือนสิงหาคม พ.

A note on the two sarus cranes of the Indian region”. Birds of South Asia: The Ripley Guide. Geographical partitioning of microsatellite variation in the sarus crane”. Mammals, birds and reptiles of Dibru-Saikhowa Sanctuary, Assam, India”. The Indian Sarus Crane Grus a. A review of the three subspecies of Sarus Cranes Grus antigone”.

Are rice paddies suboptimal breeding habitat for Sarus Cranes in Uttar Pradesh, India? Nest site selection by the Indian sarus crane in the paddy crop agroecosystem”. Conservation of the Sarus Crane Grus antigone in Uttar Pradesh, India”. The natural history of the cranes. The cranes: Status survey and conservation action plan. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, U. Hobson-Jobson: A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical, geographical and discursive.