อันโดรเมดา

Whales, Dolphins and Porpoises, Dorling Kindersley, 2000. Williams, Heathcote, Whale อันโดรเมดา, New York, Harmony Books, 1988.

18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:18 น. 12 กุมภาพันธ์ 2562 – 14:59 น. 8 มีนาคม 2562 – 09:57 น. 8 มีนาคม 2562 – 14:35 น.