เต้ย ซาร่า

เต้ย ซาร่า’m not a robot” รอนับถอยหลัง 3 วิ กด “GET LINK” จะไปหน้าดาวน์โหลด 3. DK5426          :  ข้างหลัง : วง L. DK5447          :  บัวผันวอนแฟน : บัวผัน ทังโส Cr. DK5467          :  รั้วของชาติ สิขาดใจ : ต้าร์ ตจว.

DK5626          :  ลายแห่ อาจารย์บอม : อ. DK5659          :  ไม่กินต้มไก่ : Musician Farmer Feat. DK5707          :  แหล่ ไทยเสียแผ่นดิน14ครั้งยังอาลัย :  ส. Shopping หลายคนนั้นการ Shopping เป็นอะไรที่มีความสุขเหลือเกิน แต่ก็ขอให้ลดการซื้อแบบสิ้นเปลืองลงบ้าง บางทีก็ซื้อๆไปอย่างนั้นแหละ แต่ก็ได้ใส่แค่ครั้งสองครั้ง บางชิ้นอาจไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำ แต่อยากซื้อ. 10 วิธีที่ผมยกตัวอย่างมานี้ ต้องมีมากกว่าหนึ่งข้อที่คุณสามารถทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อ แต่ยิ่งทำมากก็ยิ่งดี แค่นี้คุณก็จะได้มีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ส่วนจะทำมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน และสุดท้ายนี้อยากบอกทุกคนว่าในโลกนี้ไม่มีความสำเร็จไหนที่ยิ่งใหญ่จริงๆ มีแต่ความสำเร็จเล็กๆที่รวมกันขึ้นมา จนสามารถกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่เราทำมันไม่มีความหมายนะครับ ? Thanks a lot for simple knowledge about how to reduce global warming thanks.

I’m not a robot” รอนับถอยหลัง 3 วิ กด “GET LINK” จะไปหน้าดาวน์โหลด 3. DK5426          :  ข้างหลัง : วง L. DK5447          :  บัวผันวอนแฟน : บัวผัน ทังโส Cr. DK5467          :  รั้วของชาติ สิขาดใจ : ต้าร์ ตจว.

DK5626          :  ลายแห่ อาจารย์บอม : อ. DK5659          :  ไม่กินต้มไก่ : Musician Farmer Feat. DK5707          :  แหล่ ไทยเสียแผ่นดิน14ครั้งยังอาลัย :  ส. Shopping หลายคนนั้นการ Shopping เป็นอะไรที่มีความสุขเหลือเกิน แต่ก็ขอให้ลดการซื้อแบบสิ้นเปลืองลงบ้าง บางทีก็ซื้อๆไปอย่างนั้นแหละ แต่ก็ได้ใส่แค่ครั้งสองครั้ง บางชิ้นอาจไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำ แต่อยากซื้อ. 10 วิธีที่ผมยกตัวอย่างมานี้ ต้องมีมากกว่าหนึ่งข้อที่คุณสามารถทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อ แต่ยิ่งทำมากก็ยิ่งดี แค่นี้คุณก็จะได้มีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ส่วนจะทำมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน และสุดท้ายนี้อยากบอกทุกคนว่าในโลกนี้ไม่มีความสำเร็จไหนที่ยิ่งใหญ่จริงๆ มีแต่ความสำเร็จเล็กๆที่รวมกันขึ้นมา จนสามารถกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่เราทำมันไม่มีความหมายนะครับ ? Thanks a lot for simple knowledge about how to reduce global warming thanks.

I’m not a robot” รอนับถอยหลัง 3 วิ กด “GET LINK” จะไปหน้าดาวน์โหลด 3. DK5426          :  ข้างหลัง : วง L. DK5447          :  บัวผันวอนแฟน : บัวผัน ทังโส Cr. DK5467          :  รั้วของชาติ สิขาดใจ : ต้าร์ ตจว. DK5626          :  ลายแห่ อาจารย์บอม : อ. DK5659          :  ไม่กินต้มไก่ : Musician Farmer Feat.

DK5707          :  แหล่ ไทยเสียแผ่นดิน14ครั้งยังอาลัย :  ส. Shopping หลายคนนั้นการ Shopping เป็นอะไรที่มีความสุขเหลือเกิน แต่ก็ขอให้ลดการซื้อแบบสิ้นเปลืองลงบ้าง บางทีก็ซื้อๆไปอย่างนั้นแหละ แต่ก็ได้ใส่แค่ครั้งสองครั้ง บางชิ้นอาจไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำ แต่อยากซื้อ. 10 วิธีที่ผมยกตัวอย่างมานี้ ต้องมีมากกว่าหนึ่งข้อที่คุณสามารถทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อ แต่ยิ่งทำมากก็ยิ่งดี แค่นี้คุณก็จะได้มีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ส่วนจะทำมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน และสุดท้ายนี้อยากบอกทุกคนว่าในโลกนี้ไม่มีความสำเร็จไหนที่ยิ่งใหญ่จริงๆ มีแต่ความสำเร็จเล็กๆที่รวมกันขึ้นมา จนสามารถกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะฉะนั้นอย่านึกว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้ที่เราทำมันไม่มีความหมายนะครับ ? Thanks a lot for simple knowledge about how to reduce global warming thanks. I’m not a robot” รอนับถอยหลัง 3 วิ กด “GET LINK” จะไปหน้าดาวน์โหลด 3.

DK5426          :  ข้างหลัง : วง L. DK5447          :  บัวผันวอนแฟน : บัวผัน ทังโส Cr. DK5467          :  รั้วของชาติ สิขาดใจ : ต้าร์ ตจว. DK5626          :  ลายแห่ อาจารย์บอม : อ. DK5659          :  ไม่กินต้มไก่ : Musician Farmer Feat. DK5707          :  แหล่ ไทยเสียแผ่นดิน14ครั้งยังอาลัย :  ส.