เทป ใส 3 นิ้ว

74 x 71 x 160 ซม. 64 x 59 x 70 ซม. 64 x 59 x 137 ซม. 91 x เทป ใส 3 นิ้ว x 210 ซม.

64 x 59 x 135 ซม. 62 x 58 x 4 ซม. Bakery ขนาดเล็ก คุณสมบัติ เป็นเครื่องขนาดเล็ก ปริมาตร 60 x 47 x40 ซม. 48 นิ้ว, 54นิ้ว, 72 นิ้ว ความยาวต่อม้วนหลายขนาด 40, 50, 60 หลา หนา 0. PVC 72″ x 90 หลา หนา 0. Kleanetic Hand Pro กลิ่น Jasmine Pearl 3.

Kleanetic Hand Pro กลิ่น Floral Pink 3. Kleanetic Dish Pro มะนาวเข้มข้น กลิ่น Fresh Lime 3. Kleanetic Floor Pro กลิ่น Crystal Pink 3. Kleanetic Multi Pro กลิ่น Aqua Fresh 3. 7 นิ้ว ราคาแพ็คละ 150 บาท ห่อละ 0. PPA Bag, ถุงลิ้น, ถุงแพ็คเสื้อแบบสอด กิโลละ 90 บาท 30 กิโลขึ้นไปต่อขนาดกิโลละ 80. L1000 x W600 x H1750 มม.

1100 x 500 x 1100 มม. 1000 x 800 x 910 มม. 900 x 650 x 950 มม. 900 x 650 x 825 มม. 960 x 620 x 1,020 มม. 880 x 510 x 990 มม. 970 x 615 x 950 มม.