เนื้ออัลปาก้า

๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสิทธิบังคม อ. ๒๔๖๓ ได้พบ พระอาจารย์มั่น เนื้ออัลปาก้า พร้อมกับปวารณาขอเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ขอญัตติเป็นธรรมยุกตินิกาย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ. ๑  “อาจาย์ฝั้น-หลวงปู่ทิม” ผู้จัดพิมพ์หนังสือ “อมตะพระเครื่อง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ซึ่งถือว่าเป็น “ฉบับมาตรฐาน ซึ่งมีนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดแห่งวงการพระเครื่อง” ให้ข้อมูลไว้ว่า วัตถุมงคลของหลวงปู่ฝั้น บรรดาคณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำวัตถุมงคลออกมาในหลายครั้ง ตามวาระโอกาสที่สำคัญ มีการจัดสร้างจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ รุ่น โดยรุ่นสุดท้ายจัดสร้างเมื่อ พ.

๒๕๐๗ -๒๕๑๑ มีทั้งหมด ๗ รุ่น และเป็นที่เสาะแสวงหามากสุดๆ คือ เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น ๑ สร้าง พ. ๒ บรรทัด ซึ่งเป็นพระคาถา “หัวใจพญานกยูงทอง” ถัดลงมีตัวอักษรเลขไทยระบุ “๒๕๐๗” ปีที่จัดสร้างเหรียญ บรรทัดล่างสุดสลักคำว่า “รุ่นแรกศิษย์ ทอ. ๑๕ สร้างเมื่อครั้งที่ พระครูพิบูลธรรมเวท หรือ หลวงพ่อเปรื่อง เป็นเจ้าอาวาส เพื่อหาปัจจัยมาบูรณะพระอุโบสถ มีพิธีพุทธาภิเษก ๒ ครั้ง ครั้งแรก : ที่วัดสุทัศน์ กทม. ๒๕๑๔ ส่วนครั้งที่สอง : ที่วัดบางคลาน วันที่ ๓๐ มกราคม พ. ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสิทธิบังคม อ.

๒๔๖๓ ได้พบ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมกับปวารณาขอเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ขอญัตติเป็นธรรมยุกตินิกาย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ. ๑  “อาจาย์ฝั้น-หลวงปู่ทิม” ผู้จัดพิมพ์หนังสือ “อมตะพระเครื่อง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ซึ่งถือว่าเป็น “ฉบับมาตรฐาน ซึ่งมีนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดแห่งวงการพระเครื่อง” ให้ข้อมูลไว้ว่า วัตถุมงคลของหลวงปู่ฝั้น บรรดาคณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำวัตถุมงคลออกมาในหลายครั้ง ตามวาระโอกาสที่สำคัญ มีการจัดสร้างจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ รุ่น โดยรุ่นสุดท้ายจัดสร้างเมื่อ พ. ๒๕๐๗ -๒๕๑๑ มีทั้งหมด ๗ รุ่น และเป็นที่เสาะแสวงหามากสุดๆ คือ เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น ๑ สร้าง พ. ๒ บรรทัด ซึ่งเป็นพระคาถา “หัวใจพญานกยูงทอง” ถัดลงมีตัวอักษรเลขไทยระบุ “๒๕๐๗” ปีที่จัดสร้างเหรียญ บรรทัดล่างสุดสลักคำว่า “รุ่นแรกศิษย์ ทอ.

10บาท สมเด็จปรกโพธิ์ฐานรองหลวงพ่อกวย ปี12 เนื้อผง พร้อมบัตรดีดี วัดโฆสิตาราม ชัยนาท. 19 พร้อมกล่อง จำนวน 2 กล่อง ลพ. 10 นิ้ว ปี 2482 วัดพระธาตุแช่แห้ง จ. 2 เหรียญ ที่ระลึกอายุครบ 6 รอบ พ. Sale thai amulet as well as share information and knowledge about Thai amulet to interesting persons particularly foriegners. ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสิทธิบังคม อ.

๒๔๖๓ ได้พบ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมกับปวารณาขอเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ขอญัตติเป็นธรรมยุกตินิกาย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ. ๑  “อาจาย์ฝั้น-หลวงปู่ทิม” ผู้จัดพิมพ์หนังสือ “อมตะพระเครื่อง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ซึ่งถือว่าเป็น “ฉบับมาตรฐาน ซึ่งมีนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดแห่งวงการพระเครื่อง” ให้ข้อมูลไว้ว่า วัตถุมงคลของหลวงปู่ฝั้น บรรดาคณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำวัตถุมงคลออกมาในหลายครั้ง ตามวาระโอกาสที่สำคัญ มีการจัดสร้างจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ รุ่น โดยรุ่นสุดท้ายจัดสร้างเมื่อ พ. ๒๕๐๗ -๒๕๑๑ มีทั้งหมด ๗ รุ่น และเป็นที่เสาะแสวงหามากสุดๆ คือ เหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น ๑ สร้าง พ. ๒ บรรทัด ซึ่งเป็นพระคาถา “หัวใจพญานกยูงทอง” ถัดลงมีตัวอักษรเลขไทยระบุ “๒๕๐๗” ปีที่จัดสร้างเหรียญ บรรทัดล่างสุดสลักคำว่า “รุ่นแรกศิษย์ ทอ.

๑๕ สร้างเมื่อครั้งที่ พระครูพิบูลธรรมเวท หรือ หลวงพ่อเปรื่อง เป็นเจ้าอาวาส เพื่อหาปัจจัยมาบูรณะพระอุโบสถ มีพิธีพุทธาภิเษก ๒ ครั้ง ครั้งแรก : ที่วัดสุทัศน์ กทม. ๒๕๑๔ ส่วนครั้งที่สอง : ที่วัดบางคลาน วันที่ ๓๐ มกราคม พ. ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสิทธิบังคม อ. ๒๔๖๓ ได้พบ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมกับปวารณาขอเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้ขอญัตติเป็นธรรมยุกตินิกาย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ. ๑  “อาจาย์ฝั้น-หลวงปู่ทิม” ผู้จัดพิมพ์หนังสือ “อมตะพระเครื่อง พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร” ซึ่งถือว่าเป็น “ฉบับมาตรฐาน ซึ่งมีนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดแห่งวงการพระเครื่อง” ให้ข้อมูลไว้ว่า วัตถุมงคลของหลวงปู่ฝั้น บรรดาคณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำวัตถุมงคลออกมาในหลายครั้ง ตามวาระโอกาสที่สำคัญ มีการจัดสร้างจำนวนทั้งหมด ๑๒๐ รุ่น โดยรุ่นสุดท้ายจัดสร้างเมื่อ พ.